Kruszarki szczękowe

Zobacz galerię kruszarek szczękowych GRUSSMAN


Parametry kruszarek szczękowych Grussman.

Lp. Nazwa parametru J.m. Kruszarki Grussman
Typ 250×400 Typ 400×600 Typ 500×750
1 Rozmiar komory wlotowej mm 250×400 400×600 500×750
2 Maksymalna wielkość nadawy (materiału do kruszenia) mm 210 340 425
3 Zakres regulacji szczeliny wylotowej mm 20 – 60 40 – 100 50 – 100
4 Wydajność teoretyczna ton/h 5 – 20 15 – 50 40 – 80
5 Moc silnika elektrycznego kW 15 30 55
6 Prąd nominalny A 29 58 98
7 Prąd rozruchowy (zastosowany softstart) A 44 87 147
8 Masa kruszarki

(bez ramy stalowej i silnika)

tona 2,8 6,5 10,2

Przeznaczenie kruszarek szczękowych Grussman.

Kruszarki szczękowe Grussman przeznaczone są do kruszenia materiałów o średniej i dużej twardości np.: granit, bazalt, kwarc, szkło, kamień wapienny, piaskowiec itp. Kruszarki z powodzeniem mogą służyć do rozdrabniania gruzu betonowego i ceglastego. Dopuszczalne jest kruszenie gruzu zbrojonego pod warunkiem wprowadzenia materiału zbrojonego z prętami stalowymi podanymi do komory wlotowej równolegle do szczęk kruszących.

Wydajność kruszarek.

Wydajność kruszarek jest określona w stosunkowo szerokim zakresie wielkości kruszonego materiału gdyż wynika z wielu czynników występujących podczas procesu kruszenia.

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wydajność kruszarek są:

  • wielkość materiału podawanego do komory kruszenia
  • twardość kruszonego materiału
  • ustawienie wielkości szczeliny wylotowej

Proces kruszenia.

Proces kruszenia polega na rozdrabnianiu materiału pomiędzy szczękami kruszarki. Jedna szczęka zamontowana jest w korpusie nieruchomo, natomiast druga (ruchoma) zamontowana jest na wahadle mimośrodowym napędzanym przez silnik elektryczny.

Materiał przeznaczony do kruszenia podawany jest do komory kruszącej z kosza zasypowego lub podajnika, natomiast rozkruszony materiał odbierany jest z pod kruszarki za pomocą taśmociągu lub zsypu bocznego.

Czytaj o budowie kruszarek szczękowych GRUSSMAN

Menu